Kursy dla dzieci

Kurs dla dzieci szkół podstawowych w klasach 4-8

Tryb kursu: 2 x 1h w tygodniu

Aktywne zajęcia pełne różnorodnych metod pracy z użyciem innowacyjnej techniki dzięki zastosowaniu monitora interaktywnego. Dzięki urozmaiceniu kursu o nowoczesne technologie dzieci nie tylko polubią uczestnictwo w kursie jeszcze bardziej, ale także z pewnością skuteczniej zapamiętają omawiane treści. Poprzez aktywny udział młodzi uczniowie zaangażują się w lekcje, co przełoży się na efektywność procesu nauczania.

Termin rekrutacji: 4 - 15 września w godzinach od 16.00-18.00.

Rozpoczęcie zajęć od 17 września.

Nowy adres: Plac Wolności 14/13 (I piętro - nad restauracją Lawenda)

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń poddawany jest ewaluacji poziomu językowego w formie ustnej i pisemnej. Diagnoza jest bezpłatna.

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej, przesłać go na adres szkoły lub dostarczyć osobiście.

Formy płatności: z góry za cały semestr lub kurs bądź miesięczne raty.