Egzamin 8-klasisty

Tryb kursu: 2 x 1h w tygodniu

Jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej doskonale wiem, jakie treści i zakres umiejętności językowych powinni posiadać uczniowie przystępujący do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego. Wielokrotne uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych pozwoliło mi nabyć praktyczną wiedzę, jak skutecznie przygotować uczniów do zdania tego egzaminu z bardzo dobrymi wynikami. Zatrudnieni lektorzy także przeszkoleni są z zakresu przygotowania uczniów do egzaminu oraz uczestniczą w kursach udoskonalających, by efektywnie pracować z młodzieżą.

Poza tym, zajęcia również urozmaicone będą o zastosowanie monitora interaktywnego, co sprawi, iż uczniowie chętniej i skuteczniej skorzystają z naszego kursu.

Termin rekrutacji: 4 - 15 września w godzinach od 16.00-18.00.

Rozpoczęcie zajęć od 17 września.

Nowy adres: Plac Wolności 14/13 (I piętro - nad restauracją Lawenda)

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń poddawany jest ewaluacji poziomu językowego w formie ustnej i pisemnej. Diagnoza jest bezpłatna.

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej, przesłać go na adres szkoły lub dostarczyć osobiście.

Formy płatności: z góry za cały semestr lub kurs bądź miesięczne raty.