Projekty

Projekty w trakcie realizacji

W ramach współpracy z firmami Daily Group Sp. z o.o. oraz Intesy Sp. z o.o. w Poznaniu:

  • „Akademia kluczowych kompetencji językowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” - darmowy kurs języka angielskiego na poziomie A1 iA2 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który objął 240 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku od 18 lat. Projekt realizowany w latach 2017-2018. Zakres obowiązków: rekrutacja oraz realizacja zajęć w Kutnie
  • "Język angielski - kluczem do sukcesu" - darmowy kurs języka angielskiego na poziomie A1 iA2 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który objął 204 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku od 18 lat. Projekt realizowany w latach 2017-2018. Zakres obowiązków: rekrutacja oraz realizacja zajęć w Kutnie

Zrealizowane projekty

  • "Język angielski naszą szansą!" - darmowy kurs języka angielskiego na poziomie A1 iA2 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który objął 288 mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku od 25 lat. Projekt zrealizowany w latach 2017-2018. Stanowisko: koordynator projektu
  • "Szanse młodych wzrastają, gdy język angielski znają" - darmowy kurs języka angielskiego na poziomie A1 iA2 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który objął 120 mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku od 18 do 30 lat. Projekt zrealizowany w 2015 roku. Stanowisko: koordynator projektu, lektor
  • "Zdobądź międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego" - darmowy kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który objął 60 mieszkańców powiatu łódzkiego w wieku od 25 do 64 lat. Projekt zrealizowany w 2014 roku przez Biuro Nieruchomości Jakub Paradecki w Łodzi. Stanowisko: asystent koordynatora, lektor
  • "Odnieś sukces z uznawanym certyfikatem z języka angielskiego" - darmowy kurs języka angielskiego poziomie A1 iA2 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który objął 120 mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku od 26 do 64 lat. Projekt zrealizowany w 2014 roku. Stanowisko: koordynator projektu, lektor
  • "Sukces z certyfikatem z języka angielskiego" - darmowy kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , który objął 92 mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku od 25 do 64 lat. Projekt zrealizowany w latach 2013-2014. Stanowisko: koordynator projektu, lektor
  • „Kurs z języka angielskiego i obsługi komputera szansą na znalezienie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu kutnowskiego” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w zakresie którego 10 mieszkańców powiatu kutnowskiego zostało objętych darmowym kursem języka angielskiego na poziomie elementary i pre-intermediate, 40to godzinnym kursem komputerowym oraz indywidualnymi i grupowymi zajęciami z doradcą zawodowym. Projekt zrealizowany w 2012 roku. Stanowisko: koordynator projektu, lektor